June 4, 2014

Покривот на Богородица

Покривот на Богородица, крај на XVIII век или почеток на XIX век, од прилепско. Музеј на Македонија.

No comments: