5.07.2014

Silver Shield Phalangite Elite Corp

 Извор на сликата: Johnny Shumate's Portfolio

Фалангата била вид борбен строј на античката македонска војска, тесно збиен одред на пешадијата во облик на четвороаголник, вооружен со долги копја, обично осум редици. Кај македонската фаланга со шеснаесет редици, јадро на македонската пешадија.

Македонската фаланга била пешадиска формација осмислена од Филип II Македонски и употребувана од неговиот син Александар III Македонски за освојување на Персиската империја и другите војски.“ Википедија

No comments:

Post a Comment