December 28, 2013

''Бугарски Хроники'' Том.3 стр 353

''Бугарски Хроники'' Том.3 стр 353

Јане Сандански бил против пристапување на Бугарија кон Централните сили, и се залагал за прогласување на Независна Македонија во рамките на идната балканска федерација.

No comments: