November 10, 2013

Благовештението

Благовештението, околу 1535 година, работилница на зограф Јован Теодоров од Грамоста, црква Св. Јован Претеча, манастир Слепче, Демир Хисар.

No comments: