August 29, 2013

Treasures from Europe„Светите Кирил и Методиј и стариот црковно-словенски македонски јазик – Кирилицата беше составена од двајца браќа, Кирил и Методиј и го опишуваше јазикот којшто се говорел во Македонија. Наскоро таа азбука стана основа за развивање на пишаниот јазик во многу словенски култури. Иронично e што тоа долго време не се беше случило и во Македонија, бидејќи Македонците беа принудени да се школуваат на јазикот на завојувачите и пропагандите, сѐ до 1940-те, кога македонскиот јазик беше официјално кодифициран.“ 


No comments: