8.10.2013

Роман Херцог, цитат

„Политичките одлуки се носат врз основа на реални околности и прашања, а не поради некои формални причини, затоа за мене воопшто не беше прашање - Македонија да се признае целосно како самостојна држава“ 

Роман Херцог е првиот западен државник кој што ја посети Република Македонија по нејзиното осамостојување и добитник на највисокото македонско одликување што може да го добие странски државјанин - орденот „8 Септември“. кој што му беше доделен поради неговите исклучителни заслуги за јакнење на меѓународната положба на Република Македонија, особено како член во Бадентеровата комисија, која одлучи дека земјава ги исполнува сите стандарди за да биде меѓународно призната.

No comments: