August 2, 2013

Илинден - поштенски марки и картичка

Поштенска картичка и марка (Југославија) со мотив Илинденското востание - Мечкин камен:

Марка (Македонија) со мотив Илинденското востание - Мечкин камен:No comments: