July 21, 2013

Јане Сандански

Јане Сандански - Пиринскиот Цар (18 мај 1872, Влахи - 10 април 1915, Мелник)

Истакнат македонски револуционер и еден од водачите на Внатерешната македонско-одринска револуционерна организација.

Jane Sandanski - The Tzar of Pirin (May 18, 1872, Vlahi - April 22, 1915, Melnik)

Macedonian revolutionary and one of the leaders of the Internal Macedonian-Adrianople Revolutionary Organization in the Serres region.

Яне Иванов Сандански

Македонски революционер, живял в края на 19 и началото на 20 век, дългогодишен ръководител на Серския революционен окръг на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

No comments: