6.04.2013

Мајка и ќерки од Гостивар

Во книгата “Peoples of All Nations“* (Луѓе од сите нации) од J. A. Hammerton (Хамертон) преку фотографија и краток текст дознаваме за начинот на живот на Македонките од Гостивар од пред речиси еден век:


„Мајка и ќерки од гостиварското соседство, во своите работнички секојдневни алишта

Нивните секојдневни фустани во никој случај не се подробно украсени, бидејќи нивната намена е за напорна работа, ситници и најдобрите везови се чуваат исклучиво за гала приликите. Овие селски луѓе водат макотрпен штедлив живот, а жените се добри сопруги и приврзани мајки. Девојките на селското домаќинство обично може да најдат многу занимации дома, како што се дробење на пченка, терање на овци и кози, предење и ткаење на лен и волна, и живеат под родителскиот кров се додека не стапат во брак, што обично се случува кога нивниот татко ќе собире доволно голем мираз за да се привлече соодветен сопруг.“

Peasant mother and daughters of the Gostivar neighbourhood in their workday dress

Their everyday dress is by no means elaborate, for hard work is their portion, and trinkets and best embroideries are kept exclusively for gala occasions. These countryfolk lead a laborious thrifty life and the women are good wives and affectionate mothers. The girls of the peasant household can usually find plenty of occupation at home, such as threshing the corn tending the sheep and goats, spinning and weaving the flax and wool, and they dwell under the parental roof untill they marry, which is generally when their father can amass a sufficiently large dowry to attract a suitable husband. Photo L.G. Popoff

*c1920 PEOPLE MACEDONIA PEASANTS page from "Peoples of All Nations", their life story today and the story of their past captured in numerous photographs edited by J A Hammerton

Александар Стеванов (во соработка со Благојче Андонов)

No comments: