5.22.2013

Легенди за Александар

Минијатури од ракопис од 13 век (No. 11040) Burgundy Library, Brussels на кои се прикажани легендарните авантури на македонскиот крал Александар III Македонски:
No comments: