April 6, 2013

Спомен дом на Мајка Тереза

Спомен дом на Мајка Тереза (Гонџа Бојаџиу), Скопје, Република Македонија.

Фото: А.С. 2011

Кликнете на сликaтa за целосен размер!

Click on the photo to enlarge!

No comments: