February 1, 2013

Macedonian revolutionaries breakfasting after a night's raid

Навикнати сме македонските борци за слобода, за време на османлискиот период, да си ги претставуваме во најкарактеристичната за нив сцена, крвава и безкомпромисна борба со непријателот. Па притоа, се чини дека, несвесно забораваме дека и тие, како и нас, биле луѓе од крв и месо, со основни човечки потреби, меѓу другото и за исхрана.

На фотографијата долу, можете да видите една сосема вообичаена, а за нас сепак необична, сцена од животот на македонскиот револуционер, подготовка на појадок.


"Macedonian revolutionaries breakfasting after a night's raid"

„Македонски револуционери појадуваат по ноќниот напад“

Kuzman Mato и А.С.

No comments: