February 13, 2013

Не се женам

ДА МЕ МОЛАТ НЕ СЕ ЖЕНАМ

Да ме молат не се женам,
да ме молат, да ме колат.
Не! Јок! Не се женам, не!
Не, не се женам, не!

Еве брат ми се ожени
и од жена гла не крена.
Не! Јок! Не се женам, не!
Не, не се женам, не!

Ако земам млада мома
не ќе се заврти дома.
Не! Јок! Не се женам, не!
Не, не се женам, не!

Ако земам жена стара,
дење-ноќе ќе се кара.
Не! Јок! Не се женам, не!
Не, не се женам, не!

Ако земам јас вдовица
ќе донесе булук деца.
Не! Јок! Не се женам, не!
Не, не се женам, не!

Ако земам оставена
не ќе седи ни два дена.
Не! Јок! Не се женам, не!
Не, не се женам, не!

Ако земам селско чедо
брго ќе ме вика дедо.
Не! Јок! Не се женам, не!
Не, не се женам, не!

Ако земам градска мома
ќе ме истера од дома.
Не! Јок! Не се женам, не!
Не, не се женам, не!

Јонче Христовски

No comments: