February 26, 2013

Црква "Св. Јован" - Штип

Црква "Св. Јован Крстител", изградена во 1350 година.

St. John the Baptist Church, build in 1350.

Локација: Штип, Исар, десна страна на река Отиња

Фото: А.С. мај 2011 година

Кликнете на сликата за целосен размер!

Click on the image for full size!

No comments: