2.24.2013

РИМСКИ ГЕНЕРАЛ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ:

„Во сите мои години на војување, никогаш во мојот живот не бев видел нешто пострашно од оние Македонци како напредуваат низ бојното поле“

"In all my years of war, I have never in my life seen anything more terrifying, than those Macedonians advancing through the battlefield"

Lucius Aemilius Paullus Macedonicus

 PHALANX III / ФАЛАНГА III

 
АВТОР: the-black-cat

No comments: