February 4, 2013

4571 - КАРАКТЕРИСТИЧЕН МАКЕДОНСКИ КРОЈ ЗА ГАЗДАРИЦА И ИЗМЕЌАРКА

Во модреното користење, името Македонија се однесува приближно на областите северо-западно од Егејското море, делумно во Грција, делумно во Југо-Славија и Бугарија.


ОБЈАВЕНО ВО КНИГАТА „PEOPLES OF ALL NATIONS“ ОД 1924 ГОДИНА НА АВТОРОТ JOHN ALEXANDER HAMMERTON

ФОТОГРАФИЈА: L. G. Popoff

ПРЕВОД: Биљана Куновска (Извор Македонска ризница, бр. 5)

No comments: