February 7, 2013

2511 – Луѓе од сите нации

2511 – Селаните од Земенон чекорат по белата патека еден зад друг накај дома во мирните вечерни часови, брадестите попови ја водат колоната од мажи облечени во бели одежди и забрадени жени и деца во полна работна одежда.


ОБЈАВЕНО ВО КНИГАТА „PEOPLES OF ALL NATIONS“ ОД 1924 ГОДИНА НА АВТОРОТ JOHN ALEXANDER HAMMERTON

ФОТОГРАФИЈА: L. G. Popoff

ПРЕВОД: Биљана Куновска (Извор: Македонска ризница, бр. 5)

No comments: