December 11, 2012

Паднати херои за слободата на Македонија

Шест поштенски картички дел од серијата: „Паднати херои за слободата на Македонија“ (THE FALLEN HEROES FOR THE LIBERTY OF MACEDONIA).На кратичките се прикажани портрети на Даме Груев, Љубомир Весов, Илија Кушев, Тодор Александров, Григор Прличев и Гоце Делчев.Издадени се од Асоцијацијата на македонските студенти во странство (ASSOCIATION OF MACEDONIAN STUDENTS ABROAD) Виена, Берлин Париз, Софија, Нанси, Грац и Лајпциг.

На задната страна на картичките на француски јазик е испишана кратка биографија на паднатите херои за слободата на Македонија.Кликнете на сликите за целосен размер!

Click on the images to enlarge!


Издадени приближно во 1928 година

Macedonian Documents

Македонски документи

http://documents-mk.blogspot.com/

No comments: