November 5, 2012

Носија - Сандански

Народна носија - Сандански, Пиринска Македонија (Р. Бугарија)

Кликнете на сликата за целосен размер!

Click on the image to enlarge!

Македонски документи

Documents-Mk.Blogspot.com

Macedonian Documents

Documents-Mk.Blogspot.com

No comments: