November 27, 2012

Македон - знаме

Знаме на Сојузот на Македонците од Егејот - Македон - Скопје:


Фото: Zvonko Stankovski

Варијанта на знамето:Извор на фотографијата - FB

No comments: