November 12, 2012

Петар Чаулев

Петар Чаулев - Петруш (1882 Охрид - 23 декември 1924, Милано)

Македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење, член и раководител на МРО.Petar Chaulev - Petrush (1882 Ohrid - December 23, 1924, Milan)

Macedonian revolutionary, member and leader of the Macedonian Revolutionary Organization.

Петър Якимов Чаулев (1882 Охрид - 23 декември 1924 Милано)

Македонски революционер, член на Централния комитет на Вътрешната македонска революционна организация.

No comments: