November 17, 2012

Балканската војна 1912-1913

Во српскиот албум - "Балканската војна 1912-1913" (Балкански рат 1912-1913), можат да се видат поголем број на фотографии направени (поврзани со) во Македонија од тој период. Во овој напис ви ги прикажуваме:

"Кумановско бојно поле""За слава - кон Прилеп и Битола""Турците ги нема никаде" - интересно е тоа дека штом Турците ги нема никаде, од кого тоа српските војници ја ослободуваат Македонија? Од самите Македонци?"Кумановски повредени""Скопје - престолнината на цар Душан""Ослободување (окупација) на Тетово""Мавровски анови"
Песна "Битката за Битола""Престолонаследникот во борба пред Штип"No comments: