5.29.2012

Грабиле ја, нане мори

ГРАБИЛЕ ЈА НАНЕ МОРИ

Грабиле ја, нане мори, Смилјана девојка,
грабиле ја, нане мори, до девет војводи.

Одвеле ја, нане мори, во гора зелена.
Провикна се, нане мори, Смилјана девојка:

- Ој ми вие, нане мори, до девет јунака,
кој ми јунак, нане мори, мене ќе ме земе?

Провикна се, нане мори, тој Ѓорги Сугарев:
- Јазе ќе те земам, Смилјо, за млада невеста.

Brenna MacCrimmon

No comments:

Post a Comment