May 29, 2013

Знаме на ЕБИ - Лавови

Знаме на единицата за брзи интервенции - Лавови. Прва верзија:


Втора верзија на знамето, без впишан „РМ“ обиколен од венец (Извор: Сител) и со додаден текст под грбот“:

Трета верзија на знамето која се разликува главно по тоа што во горниот лев агол ја нема кратенката „РМ“ оградена со венец, како и по тоа што лавот е сменет со оној на логото на партијата ВМРО-ДПМНЕ (и е со поспуштен меч):

No comments: