September 23, 2010

Macedonian Flag 1995 - today

The flag of the Republic of Macedonia from 06 10 1995 - today.

Знамето (реконструкција) според графичко-ликовниот приказ во Службен весник (6 октомври 1995):


Графичко-ликовниот приказ на знамето во Службен весник на Република Македонија (6 октомври 1995):Неофицијален шаблон за конструкција на знамето од ликовно графичкиот приказ на знамето на РМ во Службен весник (6 октомври 1995), според Željko Heimer, 26 June 2005:


Неофицијален шаблон за конструкција на знамето од ликовно графичкиот приказ на знамето на РМ во Службен весник (6 октомври 1995), според Јоновски (Македонско Хералдичко здружение):


Најпрактична за изработка (и често користена) верзија на знамето на Република Македонија во која сите краци се вкрстуваат (се сечат во централната точка на знамето) како што и предвидува текстот од законот за знамето (Сончевите зраци се вкрстуваат по дијагонала, хоризонтала и вертикала):

Шаблон за изработка на горната верзија на знамето според Ninane:
Знамето на Република Македонија е црвено со златно-жолто сонце. Сонцето е со осум сончеви знаци кои се простираат од сончевиот диск со проширување до рабовите на знамето. Сончевите зраци се вкрстуваат по дијагонала, хоризонтала и вертикала. Дијаметарот на сончевиот диск е една седмина од должината на знамето. Центарот на сонцето се поклопува со точката во која се сечат дијагоналите на знамето. Односот на ширината и должината на знамето е еден спрема два. - закон

Церемонијална промена на знамињата пред Владата на Република Македонија:Церемонијална промена на знамето пред Собранието на Република Македонија:
Џиновско знаме на Република Македонија на спортски натпревар:

Законот за знамето во Службен весник (6 октомври 1995):Знамето на Р. Македонија на картичка за телефонски говорници:


Нашивка со знамето на Р. Македонија:


Знамето на Р. Македонија на поштенска марка и картичка од 1996 година:Знамето на Р. Македонија на поштенска марка од 2011 година:

No comments: