Цртежите од Македонија на Етјен Андре Валентин
Извор: Македонска Ризница бр. 37

No comments: