Знаме „Слобода или смрт - Македонија“

Црвено знаме со лав и натпис „Слобода или смрт - Македонија“


Извор - FB.

No comments: