Бугари бесат жени во Македонија

Фотографија од бесењето на една жена и двајца мажи од страна на бугарската војска за време на Првата светска војна некаде во Македонија.

На картичката на грчки јазик пишува:

„Βουλγαροι απαγχονίζoυν γυναικόπαιδα εν μακεδονία“

Превод:

„Бугари (1) бесат жени во Македонија“

Датумот на картичката не е посочен, но веројатно се работи за периодот за време на Првата светска војна, 1914-1918 година. Исто така и точната локација (град, село...) не е посочена, веројатно се работи за егејскиот дел на Македонија.

Фотографија и инфо: Благојче Андонов

1. Од фотографијата се гледа дека се работи за војници во бугарски униформи - бугарски војници (веројатно етнички Бугари).

No comments: