Златко Крамариќ за Македонија

Цитат од Златко Крамариќ* во врска со името на нашата земја:

"Државата треба да се вика Македонија, а јазикот македонски. Идентитетот треба да се чува, зашто е најопасно ако не ги чуваме своите архиви, ако се претвориме во пепел. Тогаш губиме право на сеќавање."

*Златко Крамариќ е хрватскиот амбасадор во Република Македонија и редовен професор по теорија на книжевност и понова хрватска книжевност на Филозофскиот факултет на Универзитетот „Јосип Јурај Штросмаер“ во Осиек

No comments: