МАНАПО - знаме

Жолто-црвено знаме на Коалицијата на Македонските национал - патриотски организации МАНАПО.

Официјалното знаме на МАНАПО со текст (извор):


Слика 2 - знаме на МАНАПО без текстот (извор):

No comments: