Сонце - црква, Курбиново

Фрески од манастирот „Св. Ѓорѓи“, во Курбиново, во непосредна близина на Преспанското езеро. Изграден е во 1191 година.

На една фреска (долу десно) се гледа форма која личи на сонцето од претходното знаме на Р. Македонија (1992-1995):


Дали се работи за варијанта на т.н. Сонце од Кутлеш застапено и во други цркви во Македонија, или пак за нешто сосем друго, дали е случајност или доказ за континуитетот, заклучете сами.


Фотографиите се превземени од А. Димитријевиќ, со неговата љубезна дозвола.

No comments: