Македонска Искра - 1953

Македонска Искра - Во Грција е усвоен нов фашистички закон за искоренување на македонскиот народ.

Vol. 7 No. 10, Октомври 1953

No comments: