Мори чупи костурчанки

МОРИ ЧУПИ КОСТУРЧАНКИ

Мори чупи костурчанки,
раширејте го орото.

Раширејте го орото,
да ви вијме фустаните.

Чиј е фустан дамкајлија,
да се сторам севдајлија.

Да се сторам севдајлија,
по фустано на чупчето.

БаклаваКостурчанки

3 comments:

Anonymous said...

расширете го орото
да( ви вијме) фустаните...

Чиј е фустан (дамкајлија)!!!???

Anonymous said...

дополна---Раширејте!!

Macedonian Documents said...

Ви благодарам за исправката. Поправено.