Чолнести обетки - IV век

Чолнести обетки од злато. Некропола Црквиште, кај село Беранци, Р. Македонија. IV век.


No comments: