Посмртна маска - Требениште

Посмртна маска од тенка златна ламарина, карактеристична при погребувањето на пајонските кнезови. Село Требениште, Р. Македонија


No comments: