Елено ќерко, Елено

ЕЛЕНО ЌЕРКО, ЕЛЕНО

Елено ќерко, Елено,
ти една на мајка,
што стоиш ќерко, што мислиш,
што книга пишуваш?

На кого ќерко, на кого,
книга ќе испраќаш?
Испраќам мајко, испраќам
до градот Едрене.

Едрене мајко, Едрене
на батко Илија.
Да купи мајко, да купи
за мене капела.

Капела мајко, капела
од триста гроша.
Да носам мајко, да носам
на ден за Илинден.

Атина АпостоловаВики СреброваGaro, Massimo & Tavitjan BrothersДертумЕлена ВелевскаМитанПајтонПетранка КостадиноваРаде ШербеџијаСелимова - ЖелчевскиТомче Симовски

No comments: