Macedonian teritory disputed - 1946

LITTLE PROGRESS MADE ON NEW MAP OF EUROPE

Article by New York Times, February 2nd 1946!

Click on the image to see in full size!

Macedonia disputed by Yugoslavia and Greece!

Мал прогрес за новата мапа на Европа

Статија на Њујорк Тајмс, 2 Февруари, 1946

Кликнете на сликата за да ја видите во целосен размер!

Видете ја мапата: спорна македонска територија меѓу Југославија Грција!

No comments: