Зора на слободатa

"Марш на македонските револуционери" попознат како "Изгреј зора на слободата" е химна на АСНОМ-ска Македонија изведена на првото заседание на АСНОМ на 2 август 1945. Набргу после тоа е забранета под изговор дека е пробугарска, сепаратистичка и про автономна Македонија.

Изгреј, зора на свободата,
Зора на вечната борба.
Изгреј в душите и срцата
на всички роби по света!

Тирани, чудо ште направим,
Ниј чуждо иго не трпим,
С јунашка крв ште ви удавим,
И пак ште се освободим!

Јунаци смели пак развиха
Окрвавени знамена,
Комити нови забродиха
Из македонската земја.

Тирани, чудо ште направим...

Ечат гори, полја, балкани
От бојни песни и Ура,
Сноват борците-великани:
Напред, готови за борба!

Тирани, чудо ште направим...

Нас ништо веч не ште уплаши,
И т'ј живеем ден за ден...
Свештени са горите наши,
Из тех свободни ште измрем!

Тирани, чудо ште направим...

ХимнаЛинк Википедија

Линк Време

No comments: