Македонски грб од 1620 година

Македонскиот грб во Грбовникот од 1620 година, кој се наоѓа во Музејот за Применета Уметност во Белград

Овој грбовник во научната јавност е познат како: “Непознати Грбовник породице Охмучевиќа“, а се до 1936 година се наоѓал во Виенската антикварница “Giehofer und Rauchburg“ од каде тогашниот југословенски конзул во Грац го купил и од 1936-1963 година го чувал во своето семејство. Македонски грб е исправен жолт лав на црвено поле. Лавот е со двокрака опашка и мала круна на главата. Општ грб 1, општ грб 2 (слика 2).

No comments: