Прва егејска ударна бригада - знаме

Лево: Илија Димовскии - Гоца го прима знамето на Првата егејска ударна бригада, Битола, 18 ноември 1944 година.

На 18 ноември 1944 година, баталјонот Гоце Делчев влегува во состав на новоформираната Прва егејска бригада во Битола. Кликнете на сликата за целосен размер! Click on the photo to enlarge!

Дефиле на егејската бригада (деталите на знамето и овде не се забележуваат):
No comments: