Илинденско (Македонско) знаме

Реконструкција на знаме припишано на Илинденското Востание (Македонија) според илинденското знамето на кумановската чета.


No comments: