Грб на кралот на Македонија - 1530

Coats of Arms from Bavarian Library Armorial, 1530 / Грбови од грбовникот од баварската библиотека на грбови 1530

1 Konnig Allexander von Macedonien / Грб на кралот Александар Македонски

2 Грб на Александар Македонски дел од 9те достојни

3 Alexander Magnus / Грб на Александар Велики - дел од 9те достојни

4 Der macedonisschen Konig / Грб на македонскиот крал

5 Der Konig von macedonien / Грб на кралот од Македонија

6 Alexander Magnus / Грб на Александар Велики

No comments: