Ilinden Organization - 1921

Карта на Македонија од картичка на Организација Илинден - 1921 година


No comments: