Слобода или смрт ВМРО - знаме

Црвено знаме со револвер, кама, евангелие и натпис со жолто-златни букви "Слобода или смрт В.М.Р.О."

Присутно на 8 септември 2011 година, на плоштадот во Мелбурн Австралија по повод кревањето на знамињата.

Горе: реконструкција на знамето (А.С.)

Долу: фотографија од знамето (извор: Informator.ws)
Знамето на протест одржан на 10 август 2013 година во Мелбурн, Австралија по повод сто годишнината од поделбата на Македонија, со Букурешкиот договор од 1913 година:


Извор на фотографијата - FB

No comments: