Знаме на МПО Пелистер

Знаме на Македонска Патриотска Организација „Пелистер“ (извор: Македонија во срцето):

Реконструкција А.С. Акрон, Охајо, 01.09.1935. 14th annual Convention of the Macedonian P.О. of the United States and Canada held in Akron,Ohio on the 1,2 and 3 of September 1935

No comments: