Old postcards - Struga color

Struga / Струга


Struga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / Поздрав од СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / Струга, препарирана мечка во музејотStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / СтругаStruga / Струга, хотел ДримStruga / Струга

1 comment:

Anonymous said...

Времево минува и ја разболува Струга. Помини сега крај Дримон, се е испукано и сиво, каква зелена трева какви бои од цвеќа.