Никола Јонков Вапцаров - цитати

„Ние сме Македонци. Затоа и нашето творештво треба да биде во служба на македонската кауза.“ - Никола Јонков Вапцаров „Реферат“, 1938 година.

2 comments:

Anonymous said...

Mkd.mk Никола Јонков Вапцаров: Ние сме Македонци, Македонија е мојата татковина!

Anonymous said...

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vaptsarov_writers_member.JPG

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BF%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2


so long and thanks for the fish.