The San Francisco Call, Aug 16 1903

The San Francisco call, (San Francisco [Calif.]) 1895-1913 August 16, 1903, Image 21
Превод на македонски јазик:

The Evening Post соопшти дека Македонскиот комитет само што не издал манифест со кој што ја прогласува независноста на Македонија и воспоставувањето на привремена Влада.

Во соопштението се наведува дека Македонците бројат 30 000 луѓе на полето и дека тој број постојано се зголемува со очекување да нарасне до 80 000 до крајот на месецот.

No comments: