Македонците и споменът за древността

Цитати от книги, вестници и други документи за произхода и съзнанието на македонците, че са наследници на древните македонци и потомци на Александър Велики и Филип II Македонски:

"Македонците на Александър Велики са били славяни, говорили на същия език, на който и днес говорят - македонците... говорили на същия славянски език" - Маврo Орбини, В Царството на славяните, 1601

"...Древния престол на Филип срещу когото Демостен говореше, и на Александър, който покори света, е толкова отсечен от цивилизацията, така че новините за тамошните условия са зависими от случайни и ненадеждни източници ... Докато не се направи връзка с планинските долини на Битоля, на която може да се счита, ние със сигурност няма да знаем за степента на турското робство и за тамошното лошо управление..." - Канадско списание на политиката, науката, изкуството и литературата (The Canadian Magazine of Politics, science, art and literature) Том ХХ

"Бях изпратил статиjа към "Автономна Македония" за Александър Велики, за да бъде публикувана като подлисник; настоjчиво моля за нейното публикуване. От огромно значение е да свържеме нашата кауза с старата история на Македония..." - Н. Киров Маjски, В строя за Македония - Исторически факти, бележки и документи, I, София, 1957, 110а

"...Има още такива, които не вярват че днешните жители на Македония са нито сърби нито българи, а отделна народност, вероятно наследници на старите македонци..." - Jаков Слишковиќ "Албания и Македония", Сараево 1904 г., стр. 160

"Много пъти сме слушали от македонистите, че те не са българи, а македонци, потомци на античните македонци..." - Петър Рачев Славейков, Македонският въпрос, публикувано на 18. януари 1871, в. Македония,

"...Македонците не са се загубили от лицето на земята както си позволяват някои да говорат, защо, доколкото ние знаем, те не са съгрешили нищо и да зине земята да ги погълне ..." - Димитър Македонски, След македонския въпрос, в. Мaкедониjа, V, 7, Цариград, 16. II. 1871

"...Когато нам се налага да предприемем защитата на угнетените македонци, ние требва на радо сърце да направим това. Нам тука ни е твърде охотно да отбележим, че Александар Великий, тоя цар на вселената, е засвидетелствувал добродетелите на славянското племе, когато е казал, че славяните носат геройски сърца и поради това заслужават да носат великото име славяни, което ще рече славни. Преди да издъхне тоя велик, наш завещател заявил,че проклина всекиго който за напред би злословил славяните. За всичките войнствени качества техни, той им завещал всичките земи от Адриятическо море до океана на вечите ледове. Освен това, той заклел небесните си покровителои да пазят од нещастия и постоянно да се притичат на помощ на дванадесеттех князе, потомци на дванадесеттех негови другари. Сега, ако македонците не са в положение сами да спрат техното истребление и да подобрат свойата участ, то Българите, Сърбите, Черногорците, и другите славяни са дължни да се притекат на помощ на тия братя по кърв и вера, на тия които са родени от "майка дойна" [Македония] и откъдето са излезли най-знаменитите начала и светила..." - "Автономна Македония", I, 9, София, 30.VIII.1903, cтр. 1

"За да се разбере какво е увлекло плевенските книжовници да преведат Александрията, трябва да се има предвид не само голямата склонност към чудни фантастични разкази, но и пълната увереност на преводачите, че македонците на Александра са били прадеди на сегашните македонци, следователно българи, а персите, срещу които е воювал великият цар, са били турци." - Ю. Трифонов, История на град Плевен до Освободителната война. С., 1933, стр. 91-92

"Понеже днешните гърци са потомци на старите гърци, днешните албанци – на старите албанци, днешните власи – на старите власи, би трябвало да се каже, че и днешните македонци са потомци на старите македонци... Тъй че както днешните елини, власи и албанци са потомци на старите елини, власи и албанци, така и днешните македонци са потомци на старите македонци. Разлика тук не може да се прави, а се прави." - Народността на старите Македонци, Д-р по история Ганчо Ценов, София, декември 1938 г.

No comments: