Александар Велики - едукација

Едукација

Образованието на Александар, Филип им го доверил на цела плејада учени луѓе на чело со Леонид. Од него, Александар научил да биде штедлив, умерен и физички издржлив. Од сериозните постапки на Александар и неговиот непопустлив карактер, Филип увидел дека кај сина си може повеќе да влијае со совети и молби отколку со наредби.

Иако тој на Александар му овозможил да учи од најучените луѓе во тоа време, тој сепак ним никогаш целосно не им го отстапувал неговото образование. Кога Александар наполнил тринаесет години, Филип го довел Аристотел, најголемиот и најславен мислител и филозоф на стариот век. За подучувањето на Александар, Филип му дал на Аристотел голема награда и повторно ја изградил Стагира – градот кој што самиот го разурнал, а од каде што потекнувал Аристотел. Цели три години, од тринаесетата до шестнаесетата година, Александар бил подучуван од прочуениот филозоф. Аристотел го учел Александар: етика, политика, медицина и литература.
Aristote fait observer à Alexandre l'illustre exemple d'Hercule; Sustris Frederik (vers 1540-1599); Paris, musée du Louvre, D.A.G.

Александар по природа го сакал читањето, а Хомеровите книги: "Илијада" и "Одисеја", му биле омилени книги. Тој "Илијада" ја опишувал како патоказ на воената храброст. Откако увидел дека многу ја сака, Аристотел дури и му го дал своето издание на таа книга. Легендата вели дека Александар секогаш спиел со таа копија од книгата, која се наоѓала веднаш до камата, под неговата перница.

Уште на самиот почеток Александар многу го засакал својот учител Аристотел, па дури и велел дека на Филип му го должи животот, но дека Аристотел е заслужен за неговиот поубав живот. Подоцна Александар го напуштил аристотеловото егоцентристичко мислење, се одалечил од својот учител и заедно со татка си почнал да ги учи техниките на војувањето. Тој уште тогаш ги покажал своите желби за војување и освојување, и честопати велел дека ако татко му продолжи со воените походи за него нема да остане да освои ниту едно значајно место.

Всушност Александар имал само двајца вистински учители. Едниот бил Аристотел, а другиот неговиот татко Филип.

No comments: